Studiebidrag

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Den som är över 20 år kan ansöka om studiemedel hos CSN.

Bidrag till dig som är under 20 år

Studiebidrag

Studiebidraget behöver du inte ansöka om, förutsatt att du ska studera i Sverige. CSN kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina föräldrar inför varje nytt läsår. Studiebidraget är pengar som du inte behöver betala tillbaka.

Extra tillägg

Du kan få extra tillägg om du och dina föräldrar/vårdnadshavare behöver mer pengar än studiebidraget. Här kan du ansöka om extra tillägg

Inackorderingstillägg eller resebidrag

Bidragen betalas ut av din hemkommun. Mer information och ansökan om rese- och inackorderingsstöd finns här Läs om inackorderingstillägg här!

Mer information om studiemedel för dig som har fyllt 20 år hittar du på CSN:s webbplats Läs mer om studiemedel hos CSN