Notarius publicus

En notarius publicus är en person som har i uppdrag att hjälpa allmänheten att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär "offentlig sekreterare".

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. 

Det här gör en notarius publicus:

  • Intygar handlingar, så som namnunderskrifter, kopior och andra uppgifter.
  • Närvarar som vittne när försegling sätts på eller bryts, och när rum för förvarning öppnas eller stängs.
  • Kontrollerar lotteridragningar.
  • Bekräftar en persons behörighet, kompetens eller tjänsteställning.

Notarius publicus i Sunne kommun

Notarius publicus

David Bildt

Advokaterna Bergh Staaf
Storgatan 25, 686 30 Sunne

Telefonnummer: 0563-190 60
E-post: dbi@berghochstaaf.se

Förordnande: 2022-10-19, tills vidare.

Biträdande notarius publicus

Ida Håmås

Advokaterna Bergh Staaf
Storgatan 25, 686 30 Sunne

Telefonnummer: 0250-619 307
E-post: iha@berghochstaaf.se

Förordnande: 2022-10-19, tills vidare.