Mångfald

Sunne är alla vi människor som bor och verkar här. Vi ska vara en öppen och inkluderande kommun som värnar om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.

Öppenheten, mångfalden och kreativiteten som finns i Sunne gör att vi växer. Här finns ställen att träffas på för att möta och utveckla både väntade och oväntade tankar. Det är i mötet mellan olikheter som vi stärker individers och organisationers förmåga till innovation.  

Kommunstrategi

Sunne kommun har tagit fram en kommunstrategi för 2014–2025, som innebär att vi tagit fram arbetsstrategier om tillgänglighet, medskapande och mångfald som ska genomsyra allt arbete och alla beslut som tas i Sunne kommun. Med målbilden att Sunne 2025 ska vara en plats där vi tar tillvara på människors erfarenheter och kunskaper. 

Tillgänglighet, medskapande och mångfald är tre arbetsstrategier som ska genomsyra allt arbete och alla beslut som tas i Sunne kommun. I sagolika Sunne 2025 ser vi människors olikheter som en tillgång. Här finns en rikedom av språk, smaker, dofter och erfarenheter. I Sunne kan alla hitta sin plats.