I sommar bidrar kommunen till gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar mellan 6 och 15 år. Kommunens föreningar kan söka bidrag till detta.

Föreningar kan söka pengar genom kommunen, för att kunna ge alla barn och ungdomar i Sunne kommun ett stimulerande och utvecklande sommarlov. Aktiviteterna är gratis och kommunen bistår med pengar som i sin tur kommer från regeringen. Unga med olika bakgrund och erfarenheter ska kunna mötas, ha roligt och utvecklas tillsammans.

Krav för bidragen

Förutsättningar för att arrangörerna får bidrag är att aktiviteten

  • är öppen för alla flickor och pojkar i åldern 6-15 år
  • främjar integration
  • är gratis att delta i
  • genomförs på så sätt att alla barn behandlas lika

Förutsättningarna är även att

  • ansökningsblankett och budget för planerad aktivitet lämnas in till kommunens enhet fritid senast 30 maj 2019
  • uppgifter om aktiviteten och dess planerade datum, tider och platser lämnas till kommunen för publicering på kommunens webbplats, sunne.se/sommarlov, och Facebooksida
  • aktiviteten genomförs och att de faktiska kostnaderna redovisas på särskild redovisningsblankett senast 30 september 2019. Medel som inte förbrukats ska återbetalas

Beslut

Beslut om fördelning av bidragen sker i början av juni. Föreningar som beviljats medel kontaktas via brev, mejl eller telefon. 

Aktiviteterna ska vara öppna för alla

För att säkerställa att aktiviteterna är öppna för alla annonseras samtliga aktiviteter, som beviljats bidrag, på kommunens webbplats och Facebooksida.

Föreningen ansvarar för att meddela planerat aktivitetsprogram med datum, tider och upplysningar till Sunne kommuns enhet fritid, senast två veckor före aktivitetsstart. Mejla till fritid@sunne.se

Du hittar mer information, ansökan och redovisningsblankett under  rubriken Dokument.

Kontakt

Kommunens enhet fritid

fritid@sunne.se

Länkar