Under perioden 7-21 december kunde föreningar i Sunne kommun söka ett tillfälligt, extra stöd med anledning av covid-19. Stödet riktade sig till föreningar som tappat intäkter under 2020 på grund av pandemin. Ansökningsperioden har löpt ut.

Ansökningsperioden för det tillfälliga, extra stödet för kommunens föreningar med anledning av covid-19, har nu löpt ut. Stödet som riktade sig till föreningar som tappat intäkter under 2020 på grund av pandemin gick att söka under perioden 7-21 december.

Utbetalning av stödet planeras ske under första veckorna i januari 2021.

Behovsprövat stöd

Med anledning av covid-19 är 450 000 kronor avsatt för stödberättigade föreningar som har påverkats ekonomiskt av covid-19 under 2020. Stödet är behovsprövat – det kan handla om att föreningen har stora lokalkostnader, haft kostnader för arrangemang som blivit inställda eller andra omställningar. Stödet syftar i första hand till att förhindra konkurs och i andra hand stötta föreningars fortsatta verksamhet. Stödet kan inte sökas för lönekostnader.

– Föreningarna samlar civilsamhället och är en otrolig tillgång för Sunne. En massa frivilliginsatser görs och vi vill stötta föreningarna när de ställer upp för att hjälpa andra. Vi vet att många föreningar har haft en svår tid på grund av pandemin, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg (C) och Linda Johansson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.