Information om vägledning och val för elever vid Fryxellska skolans högstadium inför gymnasiet.

Vad gör studie- och yrkesvägledaren ute i skolan?

Studie- och yrkesvägledare på Fryxellska börjar redan i årskurs sju att hjälpa eleverna att lära känna sig själva och sina förmågor. Målet är att lägga grunden till ett självständigt val. Detta innebär att bli medveten om sina styrkor och utvecklingsområden, intressen och möjligheter.  

Vägledarens uppdrag är att ta vara på elevens egna intressen.

I vår SYV-plan för grundskolan kan du läsa om olika studie- och yrkesvägledande aktiviteter från förskoleklass till årskurs nio. 
Du hittar den under dokument i högerspalten

OBS! Alla samtal är frivilliga och studie- och yrkesvägledaren ger endast råd till elever och föräldrar. 

Kontakt

Madeleine Persson
Studie och yrkesvägledare
E-post: madeleine.persson@sunne.se
Tel: 070-301 46 22, 070-301 46 22
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne

Länkar

Syftet med studie- och yrkesvägledning

  • Att få fördjupad kunskap om sig själv
  • Att få erfarenheter och kunskaper inför kommande valsituationer
  • Att få inblick i olika valmöjligheter och förutse konsekvenser av olika beslut
  • Att få aktuell information om vilka krav som ställs för olika program på gymnasiet