Information om vägledning och val för elever vid Fryxellska skolans högstadium inför gymnasiet.

Vad gör studie- och yrkesvägledaren ute i skolan?

Studie- och yrkesvägledare på Fryxellska börjar redan i årskurs sju att hjälpa eleverna att lära känna sig själva och sina förmågor. Målet är att lägga grunden till ett självständigt val. Detta innebär att bli medveten om sina styrkor och utvecklingsområden, intressen och möjligheter.  

Vägledarens uppdrag är att ta vara på elevens egna intressen.

I vår SYV-plan för grundskolan kan du läsa om olika studie- och yrkesvägledande aktiviteter från förskoleklass till årskurs nio. 
Du hittar den under dokument i högerspalten

Läs mer om valen till årskurs 7, 8 och 9 här

År 7

I årskurs sju arbetar studie- och yrkesvägledaren tillsammans med eleven för att utveckla intresset för vem hen är. Frågor om genus i arbetslivet diskuteras. Till exempel kan en vetenskapsman vara en kvinna? Varför heter det sjuksköterska och inte sjukskötare? Kan snickarens son bli advokat? Kan advokatens dotter bli bilmekaniker? Vad styr våra val?

Att välja enligt omgivningens förväntningar kallas social reproduktion och elever diskuterar detta begrepp och vilka begränsningar det innebär i valprocessen. Studie- och yrkesvägledaren lyfter också etniska perspektiv, hur påverkas valet av vår kultur?  

År 8

Eleverna arbetar vidare med att lära känna sig själv och att medvetandegöra hur yttre faktorer påverkar valet. Genom gruppvägledning tränas eleverna i att finna sina egna och andras styrkor. Nu kopplas vägledningen till arbetsmarknaden och dess föränderlighet.  

Alla klasser får information om gymnasieskolanFöräldrarna får samma information under vårterminen 

Möjlighet erbjuds att besöka Fryxellska skolas gymnasiemässa, som arrangeras under höstterminen. 

Under årskurs åtta har eleverna obligatorisk prao. Praon syftar till att ge eleverna konkret erfarenhet av arbetslivet vilket är viktigt vid valet av gymnasieutbildning. Totalt är praon på 10 dagar under årskurs åtta och nio.  

År 9

I vägledningen för årskurs nio får eleverna lära sig att kritiskt granska information. Det fria skolvalet innebär att eleverna får reklam från många skolor som vill ha dem som kunder. Som 15-åring är det svårt att avgöra vad som är information och vad som är marknadsföring. Studie- och yrkesvägledaren arbetar med att synliggöra skillnaden och att få eleven att se bakom fina broschyrer och höga löften.  

I september månad får alla klasser information om gymnasieskolan, tidsplan, ansökningsprocessen, öppet hus, gymnasiemässor med mera. Föräldrar får samma information under sina respektive klassmöten där studie- och yrkesvägledaren deltar. 

De individuella elevsamtalen för år 9 påbörjas tidigt under höstterminen. 

De elever som identifierats ha särskilda behov av vägledning kan erbjudas flera samtal inför gymnasievalet. 

OBS! Alla samtal är frivilliga och studie- och yrkesvägledaren ger endast råd till elever och föräldrar. 

Kontakt

Madeleine Persson
Studie och yrkesvägledare
E-post: madeleine.persson@sunne.se
Tel: 070-301 46 22, 070-301 46 22
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne

Länkar

Syftet med studie- och yrkesvägledning

  • Att få fördjupad kunskap om sig själv
  • Att få erfarenheter och kunskaper inför kommande valsituationer
  • Att få inblick i olika valmöjligheter och förutse konsekvenser av olika beslut
  • Att få aktuell information om vilka krav som ställs för olika program på gymnasiet