Aktivitetsansvar

Kommunens aktivitetsansvar, KAA, omfattar dig som är mellan 15 och 20 år och behöver stöttning tillbaks till studier, praktik eller hjälp med att söka jobb.

Aktivitetsansvaret omfattar dig som: 

  • inte läser på gymnasiet eller motsvarande utbildning
  • inte har fullgjort dina gymnasiestudier och uppnått en examen.

Om du hoppar av gymnasiestudier, är skolan skyldig att informera aktivitetsansvaret i din hemkommun. Är du osäker på om skolan har gjort det kan du ta kontakt med oss.

Om du vill återuppta avbrutna gymnasiestudier, börja på folkhögskola, hitta praktikplats, få hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet, söka jobb via arbetsförmedlingen till att endast få stöd och tips kan du kontakta någon av kontakterna nedan.