Betygsutskrift

Via vår e-tjänst kan du beställa betygsutskrifter från avslutade studier från gymnasie- och vuxenutbildning. Ditt betyg skickas då som en vidimerad kopia.

Att beställa en betygsutskrift kostar 100 kronor. En faktura skickas ut när din beställning är gjord. Din förfrågan tas om hand fort som möjligt och handläggs i tur och ordning.

För betygsutskrifter från grundskolan och/eller pågående studier, ska du vända dig direkt till din skola. Dessa går inte att beställa via vår e-tjänst.