Studie- och yrkesvägledning

Under skolåren är det många viktiga val som eleverna behöver göra. Det är inte alltid så lätt att veta vad man vill eller vad man tycker. Därför finns alltid din studie- och yrkesvägledare till hands för att reda ut frågor och funderingar. 

Din studie- och yrkesvägledare hjälper dig med vägledning. Utbudet av utbildningar är enormt och det kan ibland vara svårt att hitta rätt och välja.

I vår SYV-plan kan du läsa om olika studie- och yrkesvägledande aktiviteter från grundskolan år ett till och med gymnasiet år tre. 

Val och vägledning till högstadiet

I årskurs sex får elever och föräldrar information om val till högstadiet och språkvalets betydelse inför framtiden.

Från årskurs sju till nio börjar studie- och yrkesvägledare informera om gymnasievalet.

Val och vägledning till gymnasiet

Information om gymnasievalet får du redan i årskurs åtta på högstadiet. I årskurs nio får alla elever information och personlig vägledning om olika program och kurser, för att kunna välja och fatta beslut om kommande studier på gymnasienivå.

Val under gymnasietiden

Under gymnasietiden jobbar vi med vägledningssamtal både enskilt och i grupp utifrån de enskilda elevernas behov beroende på gymnasieprogram och inriktning.

Val och vägledning till vuxenutbildning

Vi finns här för dig som vill fortsätta att studera efter gymnasiet. Vi hjälper dig med information om hur det fungerar med ansökningar och ekonomi. Eleverna förbereds också inför arbetslivet med information om Arbetsförmedlingen och hur man söker jobb.

Val och vägledning inom särskolan 

Elever som är inskrivna i grundsärskolan har rätt att söka och studera vid ett av de nio olika nationella programmen i gymnasiesärskolan. Din gymnasieutbildning ska ge dig en grund för att du ska kunna studera vidare, eller arbeta och bli självständig i din vardag.

Här kan du läsa om kommunens aktivitetsansvar.