Du som studerar inom den kommunala vuxenutbildningen kan söka statligt studiestöd genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Studiemedel beviljas till den som är mellan 20 och 54 år och studerar på grundläggande eller gymnasial nivå. Till den som är under 20 år utgår studiehjälp.

studieekonomi

Studiemedelsbelopp

Länk till CSN angående studiemedelsbelopp finns under rubriken Länkar. CSN - Centrala Studiestödsnämnden är den myndighet som administrerar det svenska studiestödet, det vill säga lån och bidrag för studier på alla nivåer.

 

E-ansökan med e-legitimation

Från och med 15 maj 2011 görs all ansökan om studiemedel med  e-ansökan direkt via CSN:s webbplats - du måste ha en e-legitimation. Läs mer om detta på CSN:s webbplats "Mina sidor" och hos e-legitimation.se. Länkar finns under rubriken Länkar.

 

Tilläggsbidrag för barn

Du som studerar och har vårdnaden om barn kan få tilläggsbidrag. Bidraget kan du få till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Läs mer om tillläggsbidraget under CSN:s webbplats. Se länk under rubriken Länkar.

 

 

Kontakt

Bibbi Eriksson
Biträdande rektor Vuxenutbildningen/SG Broby
E-post: bibbi.eriksson@sunne.se
Tel: 0565-164 80
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Vuxenutbildningen, 686 80 Sunne

Caroline Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
E-post: caroline.dahlberg@sunne.se
Tel: 0565-164 59
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne