För dig som ska studera finns här en samling med bra webbsidor.

Studiefinansiering

  • CSN - Centrala StudiestödsNämnden - allt om studiefinansiering.

Studielitteratur

Svenska högskolor och universitet

Högskolor

 Yrkeshögskolor

Gymnasial utbildning, grundvux, folkhögskolor med mera

Väglednings-/
informationsportaler 

 Jobbrelaterade länkar

Kontakt

Bibbi Eriksson
Biträdande rektor Vuxenutbildningen/SG Broby
E-post: bibbi.eriksson@sunne.se
Tel: 0565-164 80
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Vuxenutbildningen, 686 80 Sunne

Caroline Dahlberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
E-post: caroline.dahlberg@sunne.se
Tel: 0565-164 59
Besök: Ideum, Svetsarevägen 3 Södra entrén
Adress: 130.Lärcenter, 686 80 Sunne

Känner du till ytterligare adresser som du vill dela med dig av? Skicka i så fall in förslaget till någon av ovanstående kontakter.