Elevhälsan kontakter

I Sunne kommun har vi en samlad Elevhälsa. Vårt mål är en skola där alla trivs och känner sig trygga. I en trygg miljö där hälsa och lärande utvecklas i balans når eleverna lättare upp till utbildningens mål. 

Elevhälsans personal arbetar förebyggande med målet att eliminera hinder för lärande, samspel, relationer och kommunikation och verkar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö i skolan. 

Varje skola har tillgång till samtliga kompetenser inom Elevhälsan. Du hittar samtliga medarbetares kontaktuppgifter här nedan samt vilken verksamhet de är kopplade till.

Editor (höger)

editor (start/kommunväxel)

Editor (höger, nedre)