Detta gör skolsköterskan och skolläkaren

Under skoltiden följer skolsköterska och skolläkare barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök, läkarundersökningar och vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Vid behov erbjuds syn- och hörselkontroller samt uppföljande hälsokontroller mellan hälsobesöken.

Under mottagningstid är eleverna välkomna med frågor runt allt som rör hälsa och välbefinnande. Det som inte kan behandlas av skolsköterskan eller läkaren, förs vidare till andra kompetenser. Mottagningstiderna på de olika skolorna varierar men du kan alltid nå skolsköterskan alla dagar på telefon eller e-post. Det finns inga fasta telefontider så lämna därför gärna ett meddelande om du inte får svar.

Tid till skolläkare bokas via skolsköterska.