Skolkurator

Skolkuratorerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande från förskoleklass till gymnasiet. Hit kan du vända dig om det är någonting som känns jobbigt och du behöver prata, få stöd eller hjälp i någon situation.

Kurator arbetar på flera olika nivåer.

  • Psykosocialt arbete riktat till barn och familjer.
  • De arbetar med elev- och personalgrupper.
  • Med förebyggande arbete, organisationsutveckling och samverkan med andra myndigheter.

Du kan alltid kontakta din skolkurator för att fråga om råd. Du bestämmer alltid tillsammans med din skolkurator hur ni ska gå vidare.

I vissa situationer kan andras hjälp också behövas. Kuratorn vet vem som kan ge rätt hjälp och kan efter överenskommelse förmedla en kontakt.