Särskild utbildning för vuxna kan du söka till som tidigare har gått grundsärskolan, träningskolan eller gymnasiesärskolan.

Du som har en utvecklingsstörning och har fyllt 20 år kan söka hit. Du som har en förvärvad hjärnskada kan också söka hit.

Särskild utbildning för vuxna ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig skolform.


Skolformen ges på grundläggande och gymnasial nivå. För utbildningen på gymnasial nivå motsvarar kurserna de som ges i gymnasiesärskolan nationella program.

Utbildningen eller kursen ska ge dig nya kunskaper som du inte redan har. Syftet är att du ska få lättare att klara av ditt boende, fritid och arbete.
Hur ofta och hur länge du går i skolan varierar och du studerar i mindre grupper.

I samband med att du ansöker om studier görs en individuell studieplan som beskriver varför du studerar:

• Vilka kurser du ska gå
• Hur länge du ska studera
• Det går att dela upp en kurs i delkurs

I mån av plats kan kommunen ha ett löpande intag till olika kurser. Om du har intyg och betyg ska du lämna kopior av dessa när du ansöker till Särskild utbildning för vuxna.

Välkommen med din ansökan till Särskild utbildning för vuxna i Sunne kommun!

Har du frågor eller behöver boka en tid för att fylla i din ansökan kan du ringa:

Carola Rylander 0565- 155 58, övriga kontaktuppgifter hittar du under rubriken kontakt.

Kontakt

Carola Rylander
Intendent särskola
E-post: carola.rylander@sunne.se
Tel: 0565-15558
Besök: Södra Viken
Adress: 35. Carola Rylander, 686 80 Sunne

Särskolan är en egen skolform

 • Förskola
  I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet.
 • Förskoleklass
  För barn i förskoleklass finns ingen särskola utan barnet deltar i den ordinarie förskoleklassen
 • Obligatorisk särskola
  Individuell integrerad undervisning i grundskolan, eller undervisning i särskoleklass.
  Grundsärskola, årskurs 1–9
  Träningsskola, årskurs 1–9
 • Gymnasiesärskola
  Gymnasiesärskolan är egen skolform och har en egen läroplan. Utbildningen är sökbar för elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. 
 • Särskild utbildning för vuxna
  Grundläggande nivå
  Gymnasial nivå