Särskola, anpassad skola

Särskolan är till för dig med funktionsnedsättning eller en utvecklingsstörning som gör att du inte klarar av grund- och gymnasieskolans kunskapskrav. Särskolan är en anpassad utbildning utifrån dina egna förutsättningar. I juli 2023 byter särskolan namn till anpassad skola.