Anpassad skola

Elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada och därför inte bedöms ha förutsättningar att klara grund- och gymnasieskolans kunskapskrav ska tas emot i den anpassade grundskolan alternativt den anpassade gymnasieskolan.