Om en förening vill anordna ett större lotteri så krävs det tillstånd, men gäller det mindre lotterier behövs inget tillstånd. Här får du veta vad som gäller.

Gå direkt till e-tjänsten för att ansöka om att få anordna lotteri

Lotterilagen reglerar enbart lotterier som anordnas för allmänheten. Om lotteriet vänder sig till en liten väl sammanhållen krets med inbördes gemenskap, och är bestämt i förväg, så är det inte ett lotteri enligt lotterilagens mening. Ett lotteri enligt lotterilagen innebär att en eller flera vinner mer än andra. Det kan vara med eller utan insats (gratis).

Exempel på lotterier:

 • Lottning, gissning, vadhållning eller liknande
 • Marknads- och tivolinöjen
 • Bingo-, automat- roulette, tärnings-, kort-, kedjedjbrevsspel, nätverksspel och liknande 

Alla förslutna lotter ska vara typgodkända även för tillståndsfria lotterier.
Basbeloppet är 44 500 kr år 2015.

Lotteri utan tillstånd för ideella föreningar

Ideella föreningar får anordna lotterier utan tillstånd om följande regler
uppfylls:  

 • I samband med tillställning eller sammankomst (ex julfest, årsmöte)
 • I samband med bingospel
 • Bedrivs inom området för tillställningen
 • Högsta insats är 1/6000 basbelopp (lottpris vanligast 5 kr)
 • Värdet av högsta vinsten är högst 1/6 basbelopp
 • Vinstvärde 35-50% av insatsernas värde om antalet insatser och värdet av dessa är bestämda enligt uppgjord plan
 • Vinstandel anges
 • Information om dragning (offentlig dragning eller förhandsdragna lotter)
 • Lottlistor får börja säljas fyra veckor innan tillställningen/sammankomsten

Vem som helst får anordna lotteri under dessa förutsättningar:

a) I samband med  offentlig nöjestillställning* (exempelvis mârten)
b) Vid offentlig tillställning till förmån för en allmännyttigt ändamål
c) Allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån ett allmännyttigt ändamål (exempelvis välgörenhetsbasar)

 • Bedrivs inom området för tillställningen
 • Vinster utgörs av varor eller tjänster, ej pengar.
 • Högsta insats 1/6000 basbelopp (vanligast 5 kr)
 • Värdet av högsta vinsten är högst 1/60 basbelopp
 • Endast förhandsdragna vinster. Vinsten delas ut i anslutning till lotteriet.
 • Vinstvärde 35-50% av insatsernas värde om antalet insatser och värdet av dessa är bestämda enligt uppgjord plan
 • Vinstandel anges

  * Fråga gärna Polisen vad som räknas som ”offentlig tillställning” eftersom det är de som ger tillstånd till offentliga tillställningar

Ansökan om registrering vid större lotterier

Kommunstyrelsen är lotterimyndighet i Sunne kommun.

Föreningar i Sunne kommun som vill anordna större lotterier måste först ansöka om registrering för lotteri. Att bli registrerad innebär att föreningen under tre år får att sälja lotter för ett totalt insatsbelopp av max 20 basbelopp. Avgiften för registreringen är 600 kronor.

Enligt lotterilagen (1994:1000) kan endast svensk juridisk person som är ideell förening få tillstånd att sälja lotter.

 • Använd den särskilda blanketten för registrering för lotteri som sen lämnas till kommunen (fullständigt ifylld).
 • Förening som ansöker för första gången ska till ansökan bifoga gällande stadgar och senaste verksamhetsberättelsen.
 • Den kontrollant som föreningen föreslår får inte vara medlem i föreningen eller på något sätt vara släkt med styrelsemedlemmarna.
 • Lotteriföreståndaren är ansvarig för föreningens lotteriredovisning över genomfört lotteri.
 • Lotteriredovisningen lämnas till föreningens kontrollant för att granskas och undertecknas. Snarast därefter ska motsvarande redovisning överlämnas till kommunen.