Föreningsbidrag

En förening kan ansöka om bidrag. Gäller både fritid, kultur och sociala föreningar med regelbunden verksamhet inom Sunne kommun.

Genom bidrag stödjer Sunne kommun ett varierat föreningsutbud. Bidragen ska täcka en del av de kostnader som föreningen har för sin verksamhet.

I e-tjänsten ovan kan Sunnes föreningar söka följande bidrag:

 • Aktivitetsbidrag (LOKSTÖD)
  Kopian på LOK-ansökan till RF används.
 • Anläggningsbidrag
  Ansökan om bidrag för idrottsanläggningar ska vara inlämnad senast den 25 februari
 • Ledarutbildningsbidrag
  Ansökan om ledarutbildningsbidrag kan ske när som helst under året.
 • Lönebidrag
  Ansökan om lönebidrag för anställd i förening kan ske när som helst under året
 • Startbidrag
  Ansökan om startbidrag för föreningar kan ske när som helst under året
 • Årsbidrag
  Ansökan om årsbidrag för föreningar ska vara inlämnad senast 1 november.
 • Sponsring
  Ansökan om sponsring kan ske när som helst under året. I dokumentet Riktlinjer för sponsring kan du läsa mer om vilka regler som gäller för sponsring inom Sunne kommun.