Kulturpris till Göran Tunströms minne

Varje år delas ett kulturpris ut till en lokalt verksam kulturskapare i Sunne kommun, med syftet att stimulera kommunens kulturella liv. Du kan lämna in ditt förslag på den person eller grupp du vill nominera via vår e-tjänst nedan.

Skicka in din nominering

Vi tar gärna emot ditt förslag för nominering! Skicka in din motivering via vår e-tjänst, där du beskriver varför just den personen eller gruppen bör vinna kulturpriset till Göran Tunströms minne.

Sista dag att skicka in ditt förslag är den 28 februari för aktuellt år. Förslag som inkommer efter det datumet tas med till nästa års nomineringar. 

Priset delas ut till en person eller grupp för insatser som har berikat kulturlivet. Personen eller gruppen ska inte vara anställd inom samma område inom kommunen. 

Om Göran Tunström

Göran Tunström, född 1937, räknas som en av de viktigaste svenska författarna idag, där hans mest kända verk troligtvis är Juloratoriet. Tunström växte upp i Sunne, och mycket av det han skriver tar avstamp just här. Under sin levnadstid tilldelades han en rad litterära utmärkelser.

Porträttfoto av Göran Tunström