Vårsopning av gator

För många är det ett härligt vårtecken när gatorna sopas rena från vinterns grus och sand. På den här sidan hittar du information om när gatorna sopas, och hur du som fastighetsägare kan underlätta arbetet.

Vårsopningen startar 2 april!

Då kan arbetet påbörjas

När arbetet kan påbörjas med att sopa gator beror mycket på vädret. Den mesta snön och isen behöver ha smält bort, och gatorna får heller inte vara för blöta – då blir gruset tungt att sopa upp, och resultatet blir inte bra.

Därför brukar vårsopningen starta i början av april och pågår ofta en bit in i maj. Exakt startdatum varierar från år till år beroende på väderleken och hur länge snön ligger kvar.

Prioriteringsordning av gator

Gatorna sopas efter en prioriteringsordning, där ett område i taget sopas. På så vis minskas utspridningen av gruset och arbetet effektiviseras. Ordningen varierar från år till år, och anpassas efter vart snö och is tinat bort mest.

Även startdatumet för respektive område är väderberoende, och vi jobbar på så snabbt det går för att få rena och grusfria gator runt om i kommunen.

Prioriteringsordning för vårsopningen 2024

 1. Sunne centrum
 2. Norra Leran
 3. Södra Leran
 4. Skäggeberg, området runt skolan
 5. Torvnäs
 6. Brårud
 7. Västra Ämtervik
 8. Rottneros
 9. Skäggeberg, bostadsområde
 10. Brobyäng
 11. Hea
 12. Lysvik
 13. Gräsmark

I vår karta visas hur områdena i Sunne tätort delas in: Se kartan över sopningsområden 2024.

Det här kan du göra

För att underlätta sopningen finns det några saker du kan hjälpa till med.

 • Flytta på bilen
  I vissa områden står många bilar parkerade längs gatorna, vilket kan försvåra och försena arbetet med vårsopningen. Vi är därför tacksamma om ni inte står parkerade längre än nödvändigt på dessa gator.
 • Sopa trottoaren utanför ditt hus
  Du som fastighetsägare har ett ansvar att sopa upp gruset utanför ditt hus. Men kom ihåg att aldrig sopa ned sand och grus i dagvattenbrunnarna, det kan leda till stopp i dagvattensystemet som i sin tur kan leda till översvämningar.

Stora mängder grus i år

Efter en vinter med mycket snö och halka har det också använts ovanligt stora mängder med sand och grus. Under vintern 2023-2024 har cirka 1 500 ton använts!