Renhållning och snöröjning

Att hålla Sunne rent och fint är en förutsättning för att skapa trivsamma och tillgängliga miljöer. Kommunen ansvarar för renhållning, snöröjning och sopning av kommunens gator och vägar.

Kommunens arbete för ett renare Sunne pågår året om. Från att sand och grus sopas av gatorna på våren, till snöplogning på vintern. Och med rensande av ogräs, städning, krattande av löv med mera där emellan. Våra vägar och gator ska hållas i ett sådant skick att de är säkra att färdas på, både för den som går, cyklar eller åker bil.

Tillsammans gör vi Sunne vackrare

Som invånare kan du bidra till ett (ännu!) vackrare Sunne genom att slänga ditt skräp i någon av våra papperskorgar. Om du upptäcker nedskräpning, klottring eller annat fel som behöver åtgärdas kan du göra en felanmälan via vår e-tjänst.