Snöskottning och sandning

Under vinterhalvåret har Sunne kommun en arbetsledare i beredskap, som bevakar vädret och om det finns risk för halka och snöfall. Beredskapen är igång dygnet runt, och arbetsledaren ringer ut personal för att sätta in resurser efter behov.

Prioritering av vägar

I Sunne kommun prioriteras gång- och cykelvägar först, följt av våra mest trafikerade gator och därefter villagator. Trafikverket är väghållare för några av vägarna i Sunne, så som E45 och Storgatan, och ansvarar för underhållet där.

När snöröjningen påbörjas beror på hur mycket snö som kommit. 

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ska du se till att gångbanan vid ditt hus är säker och halkfri, och att ingen kommer till skada av snöras eller fallande istappar från din fastighet.

Du ansvarar även för gångbanor och trottoarer utanför ditt hus, med undantag i de fall som kommunen använder trottoaren som snöupplag. Då övergår ansvaret till kommunen.

Att tänka på som fastighetsägare

  • Den snö du plogar får inte läggas ut på gatan.
  • Blir det för mycket snö på din tomt står du för bortforslingen.
  • Underlätta för snöröjningen av vägen genom att märka upp låga staket, häckar och liknande vid tomtgränsen med pinnar.
  • Sanda vid halka.
  • Respektera parkeringsförbud på gator under vintersäsongen.

Tänk också på att placera brevlådor och sopkärl innanför tomtgränsen, samt att du ser till att träd och buskar inte sticker ut på gator och trottoarer. För att på så vis förebygga och underlätta snöröjningen.

 

Gratis sand för husbehov

Du har möjlighet att hämta mindre mängder sand för ditt husbehov. Sanden är gratis, och du kan använda den till att sanda din uppfart eller trottoaren utanför din tomt.

I listan och kartan nedan ser du vart i Sunne du kan hämta sand.

Här kan du hämta sand

Bjälverud:

Parkeringen vid fotbollsplanen.

Centrum:

Ishallen, Isbjörnsvägen 2.

Gräsmark:

Vid reningsverket.

Lysvik:

Vid reningsverket.

Rottneros:

Vid återvinningsstationen.

Västra Ämtervik:

Södra änden av Banvägen.