Snöskottning och sandning

Kommunen och fastighetsägare i Sunne har ett gemensamt ansvar för snöröjning och sandning. Där kommunen ansvarar för vägar och gator, och fastighetsägaren för sin bostad och dess närområde.

Under vintertid har kommunen alltid beredskap för snöröjning och halkbekämpning. Vi har ständig bevakning på vädret vid risk för halka och snöfall och sätter in resurser efter behov.

Vid snöröjning prioriteras de större och mest trafikerade vägarna först, för att därefter ploga de mindre gatorna. Har du synpunkter på snöröjningen i kommunen kontaktar du Tekniska enheten. Gäller det väg E45 eller länsvägarna kontaktar du Trafikverket på 0771-921 921.

Fastighetsägarens ansvar vintertid

Som fastighetsägare ska du se till att gångbanan vid ditt hus är säker och halkfri, och att ingen kommer till skada av snöras eller fallande istappar från din fastighet.

Du ansvarar även för gångbanor och trottoarer utanför ditt hus, med undantag i de fall som kommunen använder trottoaren som snöupplag. Då övergår ansvaret till kommunen.

Att tänka på:

  • Den snö du plogar får inte läggas ut på gatan.
  • Blir det för mycket snö på din tomt står du för bortforslingen.
  • Underlätta för snöröjningen av vägen genom att märka upp låga staket, häckar och liknande vid tomtgränsen med pinnar.
  • Sanda vid halka.
  • Respektera parkeringsförbud på gator under vintersäsongen.

Tänk också på att placera brevlådor och sopkärl innanför tomtgränsen, samt att du ser till att träd och buskar inte sticker ut på gator och trottoarer. För att på så vis förebygga och underlätta snöröjningen.

 

Hämta sand i Sunne

Bjälverud:

• Parkeringen vid fotbollsplanen

Centrum:

• Ishallen, Isbjörnsvägen 2

Gräsmark:

• Vid reningsverket

Lysvik:

• Vid reningsverket

Rottneros:

• Vid återvinningsstationen

Västra Ämtervik:

• Södra änden av Banvägen