Papperskorgar och skräp

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus. Även plan- och bygglagen kräver att en tomt ska hållas i vårdat skick. Detta betyder att du inte får slänga skräp i naturen, på allmän plats eller inom bebyggda områden.

Nedskräpning ser inte bara otrevligt ut, det är även skadligt för djur och miljö när vissa ämnen hamnar i naturen. Det är ett lagbrott att skräpa ned, och du kan få böter om du exempelvis slänger en fimp på marken.

Sunne är med i Håll Sverige rent, en ideell organisation som arbetar med att informera och skapa engagemang för en renare och trivsammare miljö. Du kan hjälpa till att hålla Sunne rent genom att kasta ditt skräp i någon av våra papperskorgar som finns runt om i kommunen. 

Klagomål om nedskräpning

Om du har klagomål om nedskräpning i naturen bör du vända dig till fastighetsägaren i första hand. Om fastighetsägaren är okänd kan du vända dig till miljö- och byggenheten på Sunne kommun.

Gäller det nedskräpning kring återvinningsstationer felanmäler du det till Sunne kommun. Felanmälan görs via vår e-tjänst, eller genom att kontakta kundtjänsten för Vatten och Renhållning.