Tillgänglighetsredogörelse för sunne.se

Sunne kommun står bakom den här webbplatsen. Vår ambition är att sunne.se ska vara tillgänglig för alla, men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga.

På den här sidan beskriver vi hur väl webbplatsen sunne.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka  kända tillgänglighetsproblem som webbplatsen har och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss:

Rapportera brister till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem i webbplatsens tillgänglighet som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss via e-tjänsten som du når via den gula knappen här ovan. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument och blanketter

På webbplatsen och i flera system som vi länkar till, finns del blanketter och dokument i PDF-format som inte uppfyller kraven. Vilket innebär att vissa av dokument inte kan läsas upp korrekt av skärmläsare.

Åtgärd
Vi kommer tillrätta med dokumentens brister genom att löpande tillgänglighetsanpassa våra publicerade dokument och blanketter och kontinuerligt omvandla dokument och blanketter till webbsidor, formulär eller e-tjänster, samt genom att ställa krav på leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar vid upphandlingar.

Integrerade system och e-tjänster

Det finns flera e-tjänster och externa applikationer som du når via länk här från sunne.se som inte uppfyller lagkraven. Ett flertal av dessa äger vi inte själva. Det handlar till exempel om tillgänglig kod eller att vissa formulärfält saknar beskrivning. 

Åtgärd
Vi kommer tillrätta med bristerna i externa applikationer genom att ställa krav vid upphandlingar samt att på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Kartor

Kartor på sunne.se uppfyller inte tillgänglighetskraven. Kartorna saknar beskrivningar i text och kod, av knappar och andra funktionella komponenter vilka idag enbart är visuella. Kontraster mellan text och färg i somliga visuella komponenter och grafik är heller inte tillgängliga. 

Åtgärd
Vi kommer tillrätta med bristerna genom att ställa krav vid upphandlingar, på att leverantörernas kartlösningar är tillgänglighetsanpassade enligt lagkraven.  

Länkar

Länkar och länkbeskrivningar är inte alltid tillräckligt specifika eller beskrivande på webbplatsens sidor. 

Åtgärd
Vi arbetar löpande med våra texter för att åtgärda dessa brister i länkar.

Inramat innehåll (iFrames)

Viss information som visas på webbplatsen är inramat innehåll som vi hämtar från andra webbplatser, så kallade iFrames. Det kan förekomma att inramat innehåll inte kan läsas upp av vår uppläsningsfunktion ReadIT 3.

Åtgärd
Vi jobbar kontinuerligt för att påverka ansvariga för andra webbplatser, vars innehåll vi ramar in, att skapa innehåll som är möjligt för uppläsningsfunktioner att läsa upp.

Så har vi testat webbplatsen

Webbplatsen utvecklades med hjälp av extern konsult hösten 2022 i cms-verktyget Optimizely. Samtliga sidmallar och funktioner har kravställts utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och testats av konsulten före lansering. Vi använder oss löpande av verktyget Siteimprove för att granska webbplatsens tillgänglighet. Den här redogörelsen uppdaterades den 9 november 2022.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det via deras webbformulär.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i den internationella tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 och riktlinjerna på webbriktlinjer.se.

Så här säger lagen

Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.