Tillgänglighetsredogörelse för Sunne kommuns företagsregister

Tillgänglighetsredogörelse för Sunne kommuns företagsregister, business.updatesystem.se, nedan kallad webbplats. Update System AB står bakom denna webbplats.

Den här sidan beskriver:

• hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
• eventuella kända tillgänglighetsproblem
• hur du kan rapportera brister till oss så att vi eventuellt kan åtgärda dom.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte helt tillgängliga och du finner mer information om detta under avsnittet innehåll som inte är tillgängligt nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du vill ta del av innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss enligt nedan:

info@updatesystem.se
• 0431-456618

Vad kan du göra om du upptäcker brister i webbplatsens tillgänglighet?

Informera oss om bristerna, vi tar tacksamt emot information om det som inte fungerar för att eventuellt göra en bedömning till åtgärd.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyns för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns bilder som saknar beskrivning
Det saknas uppläsning av text
Texter har låga kontraster mot bakgrunder
Ibland används färg som enda sätt att urskilja länkar eller information
Fokusmarkering saknas
I formulär kan det vara svårt att uppfatta felmeddelande då dessa ändrar färg

Oskäligt betungande anpassning

Update System AB är inte en offentlig aktör och därav kommer vi hävda oskäligt betungande anpassning plus att vi har en äldre plattform.

Hur Update System AB har testat webbplatsen

De har gjort en självskattning av Business – företagssystem.
Senaste bedömningen gjorde den 20 december 2022.
Webbplatsen publicerads den 1 januari 2016.
Redogörelsen uppdaterades senast den 20 december 2022.