Tillgänglighetsredogörelse för sunne.se

Sunne kommun står bakom den här webbplatsen, som är en del av vår service gentemot invånare, företagare och besökare. Vår ambition är att sunne.se ska vara tillgänglig för alla, och vi arbetar kontinuerligt med de delar som ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven.

På den här sidan beskriver vi hur sunne.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, samt vilka brister vi känner till och hur du kan rapportera brister du hittar.

Hur tillgänglig är sunne.se?

Vi använder oss av ett så kallat mätverktyg som indikerar när något på sunne.se kan vara ett tillgänglighetsproblem. Dessa problem åtgärdas så snart de upptäcks. Däremot är det inte alla tillgänglighetsbrister som går att upptäcka med automatiska verktyg, utan kräver manuell testning.

Vi stävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet, och vi är medvetna om att det finns delar på sunne.se som inte är helt tillgängliga.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss:

Rapportera brister till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem i webbplatsens tillgänglighet som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss via e-tjänsten som du når via den gula knappen här ovan. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det via deras webbformulär.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument och blanketter

På sunne.se finns dokument och blanketter som inte uppfyller kraven, som exepmelvis inte kan läsas upp korrekt av en skärmläsare. Det finns även dokument som är skapande av en extern leverantör, som inte uppfyller kraven, men som vi inte äår dokumentägare till.

Åtgärd:

Vi arbetar med dokumentens brister genom att löpande tillgänglighetsanpassa våra publicerade dokument och blanketter. Så som att omvandla dokument och blanketter till webbsidor, formulär eller e-tjänster. Samt genom att ställa krav på leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar vid upphandlingar.

Integrerade system och e-tjänster

Det finns flera e-tjänster och externa applikationer som du når via länk här från sunne.se som inte uppfyller lagkraven. Ett flertal av dessa äger vi inte själva. Det handlar till exempel om tillgänglig kod eller att vissa formulärfält saknar beskrivning. 

Åtgärd:

Genom att ställa krav vid upphandlingar, samt att på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpssa sina lösningar.

Kartor

På sunne.se finns kartor, både som bilder interaktiva kartor via sunnekartan.sunne.se. Kartor som inte är avsedda för navigering undantas från DOS-lagen, och behöver inte i sig vara digitalt tillgängliga. I den mån det är möjligt kompletterar vi den information som kartan ger via text, så alla kan ta del av den.

Läs mer om undantag från kraven på digg.se

Länkar

Länkar och länkbeskrivningar är inte alltid tillräckligt specifika eller beskrivande på webbplatsens sidor. 

Åtgärd:

Vi arbetar löpande med våra texter för att åtgärda dessa brister i länkar.

Inramat innehåll (iFrames)

Viss information som visas på webbplatsen är inramat innehåll som vi hämtar från andra webbplatser, så kallade iFrames. Det kan förekomma att inramat innehåll inte kan läsas upp av vår uppläsningsfunktion ReadIT 3.

Åtgärd:

Vi jobbar kontinuerligt för att påverka ansvariga för andra webbplatser, vars innehåll vi ramar in, att skapa innehåll som är möjligt för uppläsningsfunktioner att läsa upp.

Så har vi testat webbplatsen

Webbplatsen utvecklades med hjälp av extern konsult hösten 2022 i cms-verktyget Optimizely. Samtliga sidmallar och funktioner har kravställts utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och testats av konsulten före lansering. Vi använder oss löpande av verktyget Siteimprove för att granska webbplatsens tillgänglighet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i den internationella tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 och riktlinjerna på webbriktlinjer.se.

Så här säger lagen

Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.