Så här använder vi kakor

Vi jobbar för att kunna ge dig som besöker oss god service och en så bra upplevelse som möjligt och därför använder vi kakor på den här webbplatsen.

Kakor är textfiler som sunne.se placerar på din dator om du godkänner att vi får göra det. Då kommer vår webbplats automatiskt att "komma ihåg" och "känna igen" dig, vilket underlättar för dig att navigera på webbplatsen och sparar tid åt dig.

Informationen i textfilen (kakan) använder vi för att bättre förstå hur vår hemsida fungerar för våra besökare.

Om du inte vill att kakor sparas

Med hjälp av säkerhetsinställningarna i den webbläsare du använder, kan du neka till att webbplatser sparar kakor. Där kan du också granska vilka kakor som lagrats samt radera dessa. 

Viktigt om kakor

Viktigt för dig att att veta är att kakor inte på något sätt skadar din dator eller dina filer som du har på din dator. Kakor kan inte innehålla virus och filerna är små. Det är alltså ingen risk att din hårddisk blir full för att du tillåter kakor.

Webbplatsens kakor samlar inte in någon information som kan kopplas samman med din identitet, såsom e-postadress eller IP-nummer. Vi använder så långt det går enbart tillfälliga kakor som raderas när du lämnar webbplatsen.

Så här använder vi kakor

Den här webbplatsen kommer att "komma ihåg" och "känna igen" dig via två huvudtyper av kakor, antingen permanenta eller tillfälliga. Permanenta kakor kommer ihåg information om ditt besök under en bestämd tid eller till dess att du ändrar dina inställningar eller raderar kakhistoriken. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på datorn, utan försvinner när du stänger webbläsaren.

Kakor kan också förekomma i våra formulär för att lagra val som du har gjort, så att du slipper fylla i det igen.

De länkar vi har till andra webbplatser från sunne.se, kan medföra att du om du klickar på dessa, besöker webbplatser som har andra regler för integritetsskydd.

Mer information

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området och de har mer information om kakor på sin webbplats. Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats