Här finner du de låneregler som gäller tills vidare för lån vid Sunne bibliotek.

Låneregler

Det är viktigt att du som låntagare följer reglerna. Om du inte följer dem kan du inte längre låna hos oss.

Låna är gratis

Du kan låna på Sunne bibliotek utan avgift.

Vi erbjuder böcker, e-böcker, ljudböcker, tidningar, tidskrifter, internet, databaser, musik, film och brädspel med mera. Fråga oss gärna! Personalen hjälper dig på bästa möjliga sätt. Vi tar gärna emot dina tips och förslag.

Lånekort

För att få låna hos oss behöver du ett lånekort. Det får du genom att fylla i en lånekortsansökan och visa en giltig fotolegitimation. När du skriver under ansökan accepterar du att följa våra låneregler. Om du är under 18 år krävs din vårdnadshavares underskrift för att få ett lånekort.

Lånekortet gäller på alla bibliotek som ingår i samarbetet Bibliotek Värmland, se bibliotekvarmland.se för mer information. När du använder ditt lånekort på andra bibliotek i Värmland behöver du ta reda på vilka regler som gäller där.

Dina uppgifter

Uppgifter om dina aktuella lån och reservationer registreras i ett gemensamt datasystem för folkbiblioteken i Värmland. Det innebär att uppgifter som är hemliga enligt 40 kapitlet § 3i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är tillgängliga för personalen vid de bibliotek som ingår i Bibliotek Värmland. Bibliotekspersonalen har tystnadsplikt för dessa uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det som räknas som hemligt är vad du lånar, reserverat och har lånat. Ingen annan har rätt att veta vad du lånar.

Ansvar för lån

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för det som lånas på kortet och att du lämnar tillbaka det du lånat oskadat och i rätt tid. För lån som gjorts av barn och ungdom under 18 år är vårdnadshavaren ansvarig. Biblioteket ansvarar inte för de eventuella skador som kan uppstå på din egen utrustning då du använder lånade medier.

Du kan lämna din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer för att få ett meddelande om en påminnelse om att lånetiden håller på att ta slut.

Om du förlorar ditt lånekort ska du anmäla det till något av biblioteken i Värmland eller spärra det på ”Mina sidor” på bibliotekvarmland.se. Om någon annan använder ditt kort för att låna är det fortfarande du som är ansvarig för lånet.

Pinkod

Du väljer själv en pinkod som kopplas till lånekortet. Den behöver du bland annat för att kunna låna i våra automater, för att låna e-böcker och e-ljudböcker samt för att kunna logga in, reservera och låna om på bibliotekvarmland.se.

Lånetid

Lånetiden är olika lång beroende på vad du lånar. En del medier är det stor efterfrågan på och då har de kortare lånetid. Information om lånetider finner du på biblioteket.

På ditt lånekvitto och på ”Mina sidor” på bibliotekvarmland.se ser du vilket datum det du lånat senast ska lämnas tillbaka.

Omlån

Du kan låna om upp till tre gånger genom att kontakta oss på biblioteket eller på ”Mina sidor” på bibliotekvarmland.se. Sådant som andra står i kö på kan du inte låna om.

Reservation

Du kan ställa dig i kö på sådant som är utlånat eller som inte finns inne på biblioteket. Du kommer då få ett meddelande när det finns att hämta.

Förseningsavgift

Sunne bibliotek tar ut förseningsavgifter på sådant som lämnas tillbaka för sent. Se kostnaderna under rubriken Avgifter nedan.

Förseningsavgift är du skyldig att betala från och med den dag du fyller 18 år. Om du inte betalar när du lämnar tillbaka så ligger avgiften kvar på lånekortet. Om dina skulder är 150 kronor eller mer kommer ditt lånekort spärras tills skulden betalats.

Om du inte lämnar tillbaka det du lånat efter två påminnelser skickas en räkning. Vi skickar även en påminnelse på räkningen. Om du fortfarande inte lämnat tillbaka ellerbetalat räkningen kommer ärendet skickas vidare till inkasso.

Räkningar till barn och ungdomar under 18 år skickas till deras vårdnadshavare.

Avgifter

Förseningsavgifter

Bok per dag     2 kronor
Maxbelopp per bok     50 kronor
DVD per dag     10 kronor
Maxbelopp per bok     100 kronor
Maxbelopp per återlämningstillfälle     150 kronor

Ersättningsbelopp för förstörda eller borttappade medier

Vuxenbok     200 kronor
Barnbok     100 kronor
Tidskrift, enstaka nummer     100 kronor
CD-skiva     200 kronor
DVD och brädspel     400 kronor

Extra dyra medier ersätts till inköpspris.

Övriga avgifter

Borttappat lånekort, vuxen     10 kronor
Svartvit kopia A4     2 kronor
Svartvit kopia A3     4 kronor
Färgkopia A4     10 kronor
Färgkopia A3     20 kronor

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Erik Öhrn
It-bibliotekarie, ansvarig bibliotekarie
E-post: erik.c.ohrn@sunne.se
Tel: 0565-16176
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Biblioteket, 686 80 Sunne

Huvudbiblioteket
E-post: biblioteket@sunne.se
Tel: 0565-161 72
Besök: Biblioteket, Storgatan 39
Adress: 36. Biblioteket, 686 80 Sunne