Bokbilen

Bokbilen kör på schema ut på landsbygden till dig som inte tar dig in till biblioteket i Sunne.

Det går att beställa böcker i förväg som bokbilen tar med sig ut. Det går också bra att lämna tillbaka böcker oavsett på vilket bibliotek i Värmland de är lånade.

Bokbilen är en demokratisk arena, precis som biblioteket. Till exempel kan den fungera som ett ambulerande IT-café där de som behöver hjälp med IT-frågor får stöd. Det arrangeras även programkvällar med olika teman.

Du som inte kan ta dig till biblioteket eller bokbilen själv kan få hjälp med "Boken kommer". Ring 0565-161 77 för mer information!