Låneregler

Du lånar gratis på Sunne bibliotek. Här hittar du våra låneregler.

Det är viktigt att du följer våra låneregler, annars kan du inte längre låna hos oss.

Lånekort

För att få låna hos oss behöver du ett lånekort. Det får du genom att fylla i en lånekortsansökan och visa en giltig fotolegitimation.

Du väljer själv en pinkod som kopplas till lånekortet. Den behöver du bland annat för att låna i våra automater, låna e-böcker och e-ljudböcker samt för att kunna logga in, reservera och låna om.

När du skriver under ansökan accepterar du att följa våra låneregler.

Värdehandling

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för det som lånas på kortet och att du lämnar tillbaka det du lånat oskadat och i rätt tid.

Du kan lämna din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer för att få ett meddelande om en påminnelse om att lånetiden håller på att ta slut.

Förlorat lånekort

Om du förlorar ditt lånekort ska du anmäla det till något av biblioteken i Värmland eller spärra det på ”Mina sidor” på bibliotekvarmland.se. Om någon annan använder ditt kort för att låna är det fortfarande du som är ansvarig för lånet

Vårdnadshavare ansvarig

Om du är under 18 år krävs din vårdnadshavares underskrift för att få ett lånekort. För lån som gjorts av barn och ungdom under 18 år är vårdnadshavaren ansvarig.

Biblioteket ansvarar inte för de eventuella skador som kan uppstå på din egen utrustning då du använder lånade medier.

Lånekortet gäller på alla bibliotek som ingår i samarbetet Bibliotek Värmland, se bibliotekvarmland.se för mer information.

När du använder ditt lånekort på andra bibliotek i Värmland behöver du ta reda på vilka regler som gäller där.

 

Lånetid och omlån

Lånetiden är olika beroende på vad du lånar. Medier med stor efterfrågan har kortare lånetid. Information om lånetider finner du på biblioteket.

Du kan ställa dig i kö på sådant som är utlånat eller som inte finns inne på biblioteket. Du kommer då få ett meddelande när det finns att hämta.

På ditt lånekvitto och på ”Mina sidor” på bibliotekvarmland.se ser du vilket datum det du lånat senast ska lämnas tillbaka.

Du kan låna om upp till tre gånger genom att kontakta biblioteket eller använda tjänsten på ”Mina sidor” på bibliotekvarmland.se. Det andra står i kö på kan du inte låna om.

Avgifter

Förseningsavgifter

Sunne bibliotek tar ut förseningsavgifter. 

Förseningsavgift är du skyldig att betala från den dag du fyller 18 år. 

Om du inte betalar när du lämnar tillbaka lånet ligger avgiften kvar på lånekortet. Om dina skulder är 150 kronor eller mer spärras ditt lånekort tills skulden betalats.

Om du inte lämnar tillbaka det du lånat efter två påminnelser skickas en räkning. Vi skickar även en påminnelse på räkningen.

Om du fortfarande inte lämnat tillbaka eller betalat räkningen skickas ärendet vidare till inkasso.

Räkningar till barn och ungdomar under 18 år skickas till deras vårdnadshavare.

Bok per dag, 2 kronor
Maxbelopp per bok, 50 kronor
DVD per dag, 10 kronor
Maxbelopp per bok, 100 kronor
Maxbelopp per återlämningstillfälle, 150 kronor

Avgifter för förstörda eller borttappade medier

Pocket, 100 kronor
Tidskrift, 150 kronor
Barnbok/barnljudbok, 150 kronor
CD, 200 kronor
Vuxenbok/ljudbok, 300 kronor
DVD, 400 kronor
Spel, 500 kronor
Fjärrlån, 500 kronor
Extra dyra medier ersätts till inköpspris.

Övriga avgifter

Borttappat lånekort, vuxen, 10 kronor
Svartvit kopia A4, 2 kronor
Svartvit kopia A3, 4 kronor
Färgkopia A4, 10 kronor
Färgkopia A3, 20 kronor
Laminering A4, 10 kronor
Laminering A3, 20 kronor