På biblioteket finns 50 000 böcker, ljudböcker, talböcker, e-böcker, tidningar och tidskrifter, språkkurser, musik och film. Allt kan du låna. Du kan boka en dator, låna vår scanner, kopiera, skriva ut, släktforska och söka i våra fantastiska databaser.

Våra aktuella öppettider hittar du på bibliotekvarmland.se. Där kommer du också åt vår katalog.

Kontakt

Biblioteket hemifrån med digitala tjänster


Du hittar Sunne kommuns biblioteksplan under rubriken Dokument