Det är roligt att spela tillsammans med andra!

Det finns stråk- och blåsorkestrar och mindre grupper med olika instrument och i olika åldrar.  Vi sätter också ihop grupper ute på skolorna.

Orkestrar medverkar ofta på konserter och gör resor mm.

Här är några filmer med kulturskolans Stråk-och blåsorkester:

Låt från Shetland:

"Fröken fräken" och "Jag ringer på fredag"

 

Kontakt

Johnny Hedlund
Musiklärare klarinett, saxofon, piano, orkester, musikproduktion
E-post: johnny.hedlund@sunne.se
Tel: 070-28 35 578 , 070-66 22 412
Besök: Gamla Fryxellska skolan, Brårudsv 2
Adress: 7. Kulturskolan, 686 80 SUNNE

Roger Molin
Musiklärare, gitarr och cello
E-post: roger.molin@sunne.se
Tel: 070-26 98 156
Besök: Gamla Fryxellska skolan, Brårudsv 2
Adress: 7. Kulturskolan, 686 80 SUNNE

Peter Sundqvist
Musiklärare, violin
E-post: peter.h.sundqvist@sunne.se
Tel: 070-28 35 348
Besök: Gamla Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2,
Adress: 7. Kulturskolan, 686 80 Sunne