Regler och avgifter

Terminsavgift

Instrument-/solosång inklusive orkester och kör 750 kronor
Endast kör/orkester 650 kronor
Musikproduktion/Songwriter 650 kronor
Instrumenthyra 300 kronor
Dans 650 kronor
Bild & Form inklusive materiel 650 kronor
Filmkurs Gratis

Avgifter uppgår till högst 2 000 kronor per termin och familj, för elever till och med 19 år. Om du hyr instrument, tillkommer den avgiften. Från och med tredje lektionstillfället tas full terminsavgift ut, om inte avanmälan gjorts.

Terminsavgifterna skickas ut på faktura i mitten av varje termin. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Instrumentlån

Under ditt första spelår kan du i mån av tillgång hyra stråk- och blåsinstrument. Vissa instrument i små storlekar som man kan hyra fram till att eleven kan hantera ett fullstort instrument. Det finns även möjlighet att hyra instrument hos den lokala musikaffären, Inka musik. 

Termin och lektionstid

Lektioner och repetitioner äger rum på både dag, eftermiddags- och kvällstid. Terminstiderna är den samma som skolan med lov och studiedagar. Om underlaget på skolor utanför tätorten blir tillräckligt, minst 4 elever i instrumentalkurs, kan undervisning ske på respektive skola under skoltid.

Undervisning sker enskilt i 20 minuter eller i grupp/ensemble 30–90 minuter. Målsman har ansvar för eleven till och från lektionssalen.

Vill du hellre ha din pappersfaktura som e-faktura eller autogiro?

E-faktura
Anmäler du via din internetbank. Har du en digital brevlåda, så som Kivra, får du din faktura dit om du inte valt e-faktura från Sunne kommun.

Autogiro
Du ansöker om autogiro via vår e-tjänst, länken hittar du högre upp på den här sidan – den gula knappen.

Blanketter för autogiro:

autogiro för VA och renhållning

autogiro för vård, omsorg och barnomsorg