Kurser och grupper

Att lära sig spela ett instrument eller sjunga och att musicera med andra, är något man har glädje av hela livet, var du än befinner dig i världen!

Kurser

På kulturskolan finns flera kurser i de flesta instrument och du kan också vara med och spela i orkester. Det finns även kurser i musikproduktion, dans och bild och form. Läs mer om våra olika kurser nedan. 

Instrument du kan välja att spela

 • blockflöjt
 • cello
 • dragspel
 • elbas
 • gitarr
 • elgitarr
 • keyboard
 • klarinett
 • piano
 • tvärflöjt
 • saxofon
 • slagverk
 • solosång
 • violin

Orkester och ensemble

Det flera stråk- och blåsorkestrar hos oss på Kulturskolan. Det finns också möjlighet att spela i mindre grupper med olika instrument. Vi sätter också ihop grupper ute på skolorna. Orkestrar medverkar ofta på konserter och gör resor med mera.

Körsång och solosång

Det finns två olika sångkurser, dels solosång, dels körsång. Kulturskolan har tre körer i olika åldrar.

Våra olika körgrupper: 

Ministjärnorna 4–6 år

Tid: tisdagar 17.00–17.50.
Plats: Mimis rum på Kulturskolans andra våning.

Stjärnorna årskurs 1–3

Tid: måndagar 17.00–17.50.
Plats: Mimis rum på Kulturskolans andra våning.

Stars årskurs 4–6

Tid: måndagar 18.00–19.00.
Plats: Mimis rum på Kulturskolans andra våning.

Musikproduktion

Musikproduktion 

I musikproduktions-kursen gör vi egna låtar. Vi lär oss också musikteori, att använda musikprogram i dator och spela in i studio. Vi jobbar med att göra musik till film med mera.

Denna kurs vänder sig till alla i årskurs 4–6 och 7–9.
Inga förkunskaper krävs.

Dans

Tycker du om att röra dig till musik? Vill du dansa tillsammans med andra och uppträda inför publik? Då är dans något för dig! Vi har kurser inom jazz, balett, tåspets, modern dans och dansmix för olika åldrar.

Är du helt ny inom dans kan du få prova på en gång. För dig som redan har en plats är det inget prova-på-tillfälle. Du som redan är danselev betalar full avgift, såvida du inte har avanmält dig på vår e-tjänst för anmälan och avanmälan.

Här är våra danskurser: 

 • Dansmix

Dansmixen syftar till att barnen får en bas inom dansen och ska senare kunna välja inriktning på sitt fortsatta dansande. Barnen får stöta på allt från konstmusik till senaste melodifestivalhitsen.

 • Showdans

Showdans är fortsättningen på dansmix. Här ligger stort fokus på den egna kreativiteten och individen tillåts utforska sitt eget skapande.

Vi utforskar även musikalitet och rytmik. Musiken som används ska syfta till att förstärka och underlätta utforskandet av olika dansanta egenskaper, allt från konstmusik till senaste melodifestivalhitsen kommer användas.

På hösten är det fokus på att lära känna varandra och våga dansa. Under våren är lektionerna mer föreställningsinriktade med instudering av koreografi och scenisk presentation. Det är också då vi har vår stora föreställning med alla talangfulla dansare. Viktigt att alla danselever deltar på både genrep och föreställning.

 • Jazz

Här arbetar vi med tid, rum och kraft utifrån en jazzkontext. Lektionerna består av uppvärmningar, improvisationer, dansteknik och koreografi.

Vi arbetar för att stärka vår smidighet och styrka samtidigt som eleverna ges utrymme för att utveckla det egna konstnärliga uttrycket. På hösten är det fokus på att lära känna varandra och våga dansa.

 • Balettmix

Här får du lära dig grunderna i den klassiska baletten och öva smidighet, teknik och hitta balettkänslan. Det är roligt med balett! På våren har vi en stor föreställning där alla dansare är med.

Balettmix syftar till att göra eleverna redo för klassisk balett. Barnen kommer därför introduceras för några av balettens vokabulär på ett lekfullt sätt. Vi kommer utforska tid, rum och kropp på sätt som ger barnen utrymme för den egna kreativiteten. Övningarna kommer förbereda och utveckla barnens balans, styrka och smidighet.

 • Balett

Varje steg inom baletten förbereder för svårare och mer avancerade övningar. En lektion består av uppvärmning både på golvet och vid stång. Beroende på ålder och nivå gör man en stångskola, övningar vid balettstången. Detta övergår senare under klassen till övningar på golvet utan stång. Lektionerna avslutas med koreografiträning. 

Under höstterminen är föräldrar till nya elever välkomna första lektionen för en kort information, därefter övar vi till att bli självständiga och kreativa. Föräldrar medverkar inte under lektionstid, alla måste få dansa utan att bli betraktade.

Bild och form

Barn som får uppmuntran att använda sin fantasi och blir bejakade i sitt eget skapande blir också trygga med vilka de är, blir mer nyfikna och toleranta gentemot sin omgivning. På kursen bild och form får du arbeta med olika uttryckssätt. Till exempel måla och teckna i olika tekniker, skapa i lera och andra material med mera. 

Grupperna samarbetar med Kulturskolans andra inriktningar och gör rekvisita till Kulturskolans olika föreställningar och uppsättningar.

Filmkurs

Grundkurs där deltagarna skapar kortfilmer, tillsammans och enskilt, för att utforska sin kreativa förmåga och uttryckssätt inom filmkonsten. Kursen riktar sig till 8 år och uppåt. 

Deltagarna får möjlighet att testa:

 • Idé och manus
 • Filma
 • Animera
 • Skådespela
 • Skapa rekvisita
 • Spela in filmmusik och ljudeffekter
 • Redigera filmer

Kursstart: Onsdag den 6 september 2023. Kursen bedrivs på onsdagar under höstterminen.
Plats: Aulan på kulturskolan.
Kursledare: Gro Westgård, filmpedagog.