Ansök eller säg upp plats hos kulturskolan

Ansökan eller uppsägning av plats till kulturskolan görs genom e-tjänsten nedan.

Meddelande om antagning kommer vid terminens start genom en kallelse till första lektionen. Om antalet sökande är större än antalet platser upprättas en kölista med antagning efter kurs/ålder.

Äldre elever än 19 år antas i mån av plats inom respektive kurs. Nya elever får prova två lektioner innan du bestämmer om du vill fortsätta hela terminen.