RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) stöttar ungdomar som håller på med musik och dans i alla former.

Alla elever i Sunne Kulturskola är helt gratis medlemmar i RUM. Genom att skriva på listorna med ditt namn så bekräftar du att du är elev här och då får Kulturskolans föräldraförening SKuFF pengar som används till exempelvis läger, resor och fika innan konserter. Din underskrift är viktig!

Läs mer på www.rum.se