Kontakt

Kulturskolan finns på Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2. 

Välkommen!

Tuula Dajén, Kulturchef
E-post: tuula.dajen@sunne.se
Tel: 0565-163 98
070-395 42 20
Besök: Nya biblioteket
Adress: 36 Kulturkansliet
686 80 Sunne
 
Anton Lundström
Musiklärare, webbredaktör och elevregister
Tel: 0565-160 51
E-post:
anton.lundstrom@sunne.se
Besök: Kulturskolan
Gamla Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 7 Kulturskolan
686 80 Sunne