Sunne Kulturskolas ungdomsförening - SKuF hjälper till praktiskt och ekonomiskt vid uppvisningar, musikdagar, konserter, utställningar och resor med mera.

SKuF är en ideell förening som är till för alla elever på Kulturskolan. Vi kan hjälpa elever ekonomiskt att delta i workshops, vara med på läger, gå på konserter, utställningar med mera.

Det kostar inget att vara med.
Du är även medlem i RUM, Riksförbundet Unga musikanter.
Medlemstidningen RUMBA skickas till dig 4 gånger per år.

För att Kulturskolan ska få elevbidrag från RUM (Riksföreningen Unga Musikanter) behöver vi elevens namnteckning på RUM-listan som Kulturskolans lärare får i november/december varje år.

SKuF Styrelse

Ordförande:
Tina Fager 073-810 25 37 eller tina.c.fager@sunne.se

Ledamöter:
Ulrika Forsberg, Anton Lundström, Viktor Hjelting, Hugo Gullström, Thyra Lundström och Ebba Vold Johannesson

Suppleanter: 
Ritha Romot och Maria Samuelsson

Valberedning:
Ritha Romot

Revisor: 
Martina Ullenius

Organisationsnummer 06802414-7244

Bankgiro 5635-4848

Swish 123-561 87 80

Kontakt

Ordförande Tina Fager
Telefon: 073-810 25 37  
E-post: tina.c.fager@sunne.se