Sunne Kulturskola erbjuder en estetisk grundutbildning inom musik, dans och bild. I Kulturskolan får du chansen att utveckla Din kreativitet och att lägga grunden för ett livslångt intresse som amatör eller professionell!

Ansökan och antagning

Ansökan gör du enkelt i vår e-tjänst.

Du får meddelande om antagning vid terminens start genom kallelse till första lektionen. Om antalet sökande är större än antalet platser upprättas en kölista med antagning efter kurs/ålder. Äldre elever än 19 år antas i mån av plats inom resp. kurs. Nya elever får prova 2 lektioner innan du bestämmer om du vill fortsätta hela terminen.

Lokaler

Kulturskolans lokaler finns på Brårudsvägen 2 bredvid Östra skolan och Fryxellska skolan. Här finns förutom undervisningsrum även en stor orkestersal, danssalen och en bildsal.

Mycket instrumentalundervisning sker dessutom ute på grundskolorna på dagtid.

Undervisning

Lektioner och repetitioner äger rum på både dag, eftermiddags- och kvällstid. Vi har samma terminstider som skolan med lov och studiedagar. Om underlaget på skolor utanför tätorten blir tillräckligt, minst 4 elever i instrumentalkurs, kan undervisning ske på resp. skola under skoltid. Undervisning sker enskilt i 20 min. eller i grupp/ensemble 30-90 min. Målsman har ansvar för eleven till och från lektionssalen.

Frånvaro och avanmälan

Om du blir sjuk eller av andra skäl är förhindrad att komma till lektionen, skall du omgående meddela din lärare eller Kulturskolans expedition.

Om du inte vill fortsätta med en kurs på Kulturskolan, ligger ansvaret att avanmäla dig på förälder/målsman. Så länge du inte har gjort avanmälan, står du kvar som elev på Kulturskolan och måste betala terminsavgift.

Avanmälan gör du enklast med vår e-tjänst

Instrumentlån

Kulturskolan hyr i mån av tillgång ut stråk- och blåsinstrument under det första spelåret. Undantag görs för vissa instrument i små storlekar som man kan hyra fram till att eleven kan hantera ett fullstort instrument. För övrigt hänvisas till musikhandeln som även hyr ut instrument. Instrumenthyra kostar 250 Kr/termin

Terminsavgifter

Obs! Nya terminsavgifter som gäller från höstterminen 2020

Instrument-/solosång inkl. ensemble och kör  700kr/termin
Endast kör/orkester 600kr/termin
Musikproduktion/Songwriter 600kr/termin
Instrumenthyra 250kr/termin
Dans 600kr/termin
Bild & Form inkl. materiel 650/termin
Filmkurs 600kr/termin

 

Avgifter uppgår till högst 2 000kr/termin och familj, för elever t o m 19 år. Hyr du instrument, tillkommer den avgiften. Avgifterna faktureras en gång per termin, höstterminen i slutet av oktober och vårterminen i slutet av mars. Fr o m tredje lektionstillfället tas full terminsavgift ut, om inte avanmälan gjorts. 

Terminsavgifterna skickas ut på faktura i mitten av varje termin.  

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Skadeanmälan, olycksfallsförsäkring

Som elev i Kulturskolan omfattas du av kommunens olycksfallsförsäkring. Till sidan med information om försäkring 

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Ulf Adolfson
Administratör Kulturskolan
E-post: ulf.adolfson@sunne.se
Tel: 0565-161 78
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Biblioteket, 686 80 Sunne

Lineah Svärd
Kulturutvecklare
E-post: lineah.svard@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne