Trumpet tillhör det man kallar brassinstrument, och dit hör också trombon, valthorn, tuba m.fl.

Brassinstrument är mäktiga instrument som man kan spela starkt på, men också mjukt, och är vanliga i orkestrar och  jazz-, rock- och popband.

Man får hyra brassinstrument på Kulturskolan.

Lärare är Eva-Britt Eld. 

Här spelar Olivia på sitt valthorn