Att lära sig spela ett instrument eller sjunga och att musicera med andra, är något man har glädje av hela livet, var du än befinner dig i världen! På kulturskolan finns kurser i de flesta instrument och du kan också vara med och spela i orkester.

Hör av dig även om du har andra önskemål om instrument än de som beskrivs på sidan. Vi hjälper dig gärna! Läs också om instrumentlån längst ned på sidan.

Du kan också vara med i en orkester om du spelar ett instrument. 
Läs mer om orkester och ensemble här

Instrument och lärare

När det gäller kurserna för olika instrument får du träffa din lärare själv och vi anpassar kursen efter din nivå. Om det är möjligt sker undervisningen på dagtid i en lokal på din skola. 

 

 • Tvärflöjt, blockflöjt
  Lärare: Ritha Romot
 • Klarinett, saxofon
  Lärare: Johnny Hedlund
 • Trumpet, trombon
  Lärare: Eva-Britt Eld
 • Gitarr, elgitarr, cello, elbas
  Lärare: Roger Molin
 • Fiol
  Lärare: Peter Sundqvist
 • Trummor, slagverk
  Lärare: Magnus Rommel
 • Piano
  Lärare: Ingrid Esbjörnsson-Hedlund, Johnny Hedlund och Ritha Romot
 • Sång
  Lärare: Ingrid Esbjörnsson-Hedlund

Instrumentlån

Kulturskolan hyr i mån av tillgång ut stråk - och blåsinstrument under det första spelåret. Undantag görs för vissa instrument i små storlekar som man kan hyra fram till att eleven kan hantera ett fullstort instrument. För övrigt hänvisas till musikhandeln som även hyr ut instrument. Instrumenthyra kostar 250 kr/termin.