Gör dina egna låtar! Vi har kurser i olika åldrar för dig som vill skapa egen musik.

Gör dina egna låtar -från åk 3 -6:

Vi använder våra egna instrument, piano och iPad mm och gör vår egen musik

Musikproduktion - från åk 5 -9:

Vi gör egna låtar, men lär oss också att använda dator och studio.

Lärare: Johnny Hedlund