Här får du lite fakta om dansundervisningen, bland annat om vilka kläder och skor du bör ha på dig.

För att undervisningen ska bli så bra som möjligt gäller följande:

  • Kom i tid, var omklädd och ha uppsatt hår
  • Anmäl frånvaro till respektive lärare via sms eller e-post
  • Inga föräldrar eller kompisar under lektionstid
  • All viktig information finns uppsatt utanför danssalen och på webbplatsen www.sunne.se/kulturskolan
  • Från och med tredje lektionstillfället tas full terminsavgift ut, om inte avanmälan gjorts till Ulf på ulf.adolfson@sunne.se
  • Övriga frågor angående dansen till Sofia på sofia.hassel@sunne.se eller 0565-16481.

Danskläder och skor

  • Dansmix: bekväma kläder som går att dansa i och barfota eller dansskor med mjuk sula.
  • Balett: åtsittande kläder och gärna en danssko med mjuk sula, annars funkar strumpor och barfota bra.
  • Jazz: bekväma kläder som går att dansa i och barfota.

Prata gärna med er danspedagog för tips om var ni kan hitta passande kläder och skor.

Terminsavgiften för dans 2022 är 600kr.