Anmälan från 6 år. På ett lekfullt sätt övar vi musikalitet, koordination, rytmik samt hållning och balans. Vi lär oss balettrörelser och sätter ihop dem till enkla danser.

Barnen provar även på att dansa till olika musikstilar som Disney, Musikal, Pop, Rock och Klassisk musik. Vi improviserar och barnen får uppleva dansglädje!

Under höstterminen är föräldrar välkomna första lektionen för kort information. Efter det övar vi till att bli självständiga och kreativa. Inga föräldrar medvekar under lektionstid. Alla barn måste få chansen att dansa utan att bli betraktade. På våren har vi vår stora Dansshow och då är det viktigt att delta på både genrep och föreställning.

Terminsavgiften för dans fr o m höstterminen 2020 är 600 kronor. 

Kontakt

Linda Dajén Schagerström
Danslärare dansmix, balett, jazz/modern
E-post: linda.schagerstrom@sunne.se
Tel: 070-220 82 85

Lineah Svärd
Kulturutvecklare
E-post: lineah.svard@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne