Här utforskar vi dansens byggstenar på ett lekfullt sätt. Övningarna syftar till att utforska tid, rum, och kropp. Individen ges utrymme att utforska och stärka den egna kreativiteten samtidigt som vi lär oss några av dansens begrepp och vokabulär.

Dansmixen syftar till att barnen får en bas inom dansen och ska senare kunna välja inriktning på sitt fortsatta dansande.

Barnen får stöta på allt från konstmusik till senaste melodifestivalhitsen.

Under höstterminen är föräldrar välkomna första lektionen för kort information. Efter det övar vi till att bli självständiga och kreativa. Inga föräldrar medverkar under lektionstid. Alla barn måste få chansen att dansa utan att bli betraktade. På våren har vi vår stora Dansshow och då är det viktigt att delta på både genrep och föreställning.

 

Terminsavgiften för dans 2022 är 600kr.

 

Kontakt

Sofia Hassel
Danspedagog
E-post: sofia.hassel@sunne.se
Tel: 070-220 82 85

Lineah Svärd
Kulturutvecklare
E-post: lineah.svard@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne