Här får du lära dig grunderna i den klassiska baletten och öva smidighet, teknik och hitta balettkänslan. Det är roligt med balett! På våren har vi en stor föreställning där alla dansare är med.

Balettmix

Balettmix syftar till att göra eleverna redo för Klassisk Balett. Barnen kommer därför introduceras för några av balettens vokabulär på ett lekfullt sätt. Vi kommer utforska tid, rum och kropp på sätt som ger barnen utrymme för den egna kreativiteten. Övningarna kommer förbereda och utveckla barnens balans, styrka och smidighet.

Musiken som används är till stor del klassisk musik med några få undantag.

 

Balett

Varje steg inom baletten förbereder för svårare och mer avancerade övningar. En lektion består av uppvärmning både på golvet och vid stång. Beroende på ålder och nivå gör man en stångskola, övningar vid balettstången. Detta övergår senare under klassen till övningar på golvet utan stång.  Lektionerna avslutas med koreografiträning. Musiken som används är klassisk musik med några få undantag.

 

På hösten är det fokus på att lära känna varandra och våga dansa.
Under våren är lektionerna mer föreställningsinriktade med instudering av koreografi och scenisk presentation. Det är också då vi har vår stora föreställning med ALLA talangfulla dansare. Viktigt att veta är att alla som går på dansen är med och deltar i både genrep och föreställning.

Under höstterminen är föräldrar till nya elever välkomna första lektionen för en kort information, därefter övar vi till att bli självständiga och kreativa. Föräldrar medverkar inte under lektionstid, alla måste få dansa utan att bli betraktade.

 

Terminsavgiften för dans 2022 är 600kr.

Kontakt

Sofia Hassel
Danspedagog
E-post: sofia.hassel@sunne.se
Tel: 070-220 82 85

Lineah Svärd
Kulturutvecklare
E-post: lineah.svard@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne