Sång är både solosång och att sjunga i kör. Kulturskolan har tre körer i olika åldrar.

Våra körer

  • Ministjärnorna 5 - 6 år: 
    Vi övar - tisdagar 17.00-17.40 i Mimis rum på  Kulturskolans andra våning.
  • Stjärnorna årskurs 1 - 3:
    Vi övar - måndagar 17.00-17.50 i Mimis rum på Kulturskolans andra våning.
  • Stars åk 4-6:
    Vi övar - måndagar 18.00-19.00 i Mimis rum på Kulturskolans andra våning.

Lärare i sång och kör är Ingrid "Mimi" Esbjörnsson Hedlund, 070-32 32 445

Kontakt

Ingrid Esbjörnsson Hedlund
Musiklärare solosång, kör, piano
E-post: ingrid.esbjornsson-hedlund@sunne.se
Tel: 070-26 28 524
Besök: Gamla Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 7. Kulturskolan, 686 80 Sunne

Lineah Svärd
Kulturutvecklare
E-post: lineah.svard@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne