Kulturskolans körer och solister medverkar, under ledning av Ingrid Esbjörnsson Hedlund.

Plats: Sunne kyrka

Tid: Lördag 7 december kl 16.00