Barn som får uppmuntran att använda sin fantasi och blir bejakade i sitt eget skapande blir också trygga med vilka de är, blir mer nyfikna och toleranta gentemot sin omgivning.

Grupperna samarbetar med Kulturskolans andra inriktningar och gör  rekvisita till Kulturskolans olika föreställningar och uppsättningar. 

Lotta Lagersson undervisar i samtliga kurser för Bild och Form

 • Bild & Form: 
  Här prövar vi olika tekniker och skapandet är relativt fritt. Det ska vara lekfullt.
  Vi träffas tisdagar kl 16 - 17 för Mixad 1
  Vi träffas onsdagar kl 16 - 17 för Mixad 2
 • Bild: 
  Vi går djupare in i bilden med teckning, färglära, måleri, tryck, collage mm Vi tittar på konstnärer från konsthistorien och samtiden, varje termin.
  Vi träffas tisdagar. Bild 1 kl 17-18, Bild 2 kl 18 - 19
 • Form: 
  Även här tecknar vi och skissar. Arbetar i lera, ståltråd, gips och papier maché och tittar också här på olika skulptörer i historien och samtiden.
  Vi träffas onsdagar kl 17 - 18 för Form 1 och kl 18 - 19 för Form 2