Barn som får uppmuntran att använda sin fantasi och blir bejakade i sitt eget skapande blir också trygga med vilka de är, blir mer nyfikna och toleranta gentemot sin omgivning.

Barn som får uppmuntran att använda sin fantasi och blir bejakade i sitt eget skapande blir också trygga med vilka de är, blir mer nyfikna och toleranta gentemot sin omgivning.

Grupperna samarbetar med Kulturskolans andra inriktningar och gör  rekvisita till Kulturskolans olika föreställningar och uppsättningar. 

Moustafa Badwi undervisar i samtliga kurser för Bild och Form

       

    

        

 

Skulptur

 

 

Skulptur

 

Docka