Barn som får uppmuntran att använda sin fantasi och blir bejakade i sitt eget skapande blir också trygga med vilka de är, blir mer nyfikna och toleranta gentemot sin omgivning.

Du får arbeta med olika uttryckssätt, t ex måla/teckna i olika tekniker, skapa i lera och andra material m m.

Grupperna samarbetar med Kulturskolans andra inriktningar och gör  rekvisita till Kulturskolans olika föreställningar och uppsättningar. 

Moustafa Badwi undervisar i samtliga kurser för Bild & Form

       

    

        

 

Skulptur

 

 

Skulptur

 

Docka