Våren 2018 kan vi tyvärr inte erbjuda någon kurs i Bild och form. De elever som deltar i höstens kurs kommer att erbjudas ett annat alternativ. Här visar vi några bilder från tidigare kurser.

Barn som får uppmuntran att använda sin fantasi och blir bejakade i sitt eget skapande blir också trygga med vilka de är, blir mer nyfikna och toleranta gentemot sin omgivning.

       

    

        

 

Skulptur

 

 

Skulptur

 

Docka