Lördag den 24/9 sjöng 30 barn från Kulturskolan och Sunne pastorat tillsammans under ledning av sångpedagogen Ing-Marie Janzon.

Barnkördagen som Kulturskolans sånglärare Ingrid tillsammans med Sunne pastorat hade organisrat var även fortbilning för musiklärare och kyrkomusiker. Ing-Marie Janzon har skrivit fyra böcker om just barnkörsång.

Dagen avslutades med en kort konsert där barnen sjöng de sånger de trånat på under dagen. Sångerna kommer även att framföras på konsert i Västra Ämterviks kyrka den 15/10 och Frykensalen i Sunne bibiliotek den 18/10, båda under Världens barn.